Zastosowanie luster drogowych

Lustro drogowe to rozwiązanie poprawiające nasze bezpieczeństwo na drogach. Znajdują się w punktach i skrzyżowaniach o bardzo ograniczonej widoczności, dzięki czemu kierowcy mogą spokojnie w nie spojrzeć bez obaw i niepewności, że spowodują kolizję. W wielu miejscach, bez ich montowania, ruch samochodowy jest utrudniony.

Rola luster drogowych

Lustra takie montuje się lustra drogowew miejscach niebezpiecznych, o znikomej widoczności, aby poprawić tam poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszyć do minimum możliwość kolizji i stłuczek drogowych. Eliminują efekt martwego punktu w obserwacji drogi przez kierowcę. Można je stosować również na drogach wewnętrznych oraz na terenach zakładów produkcyjnych. Lustra drogowe, są wykonane z tworzywa o podwyższonej odporności na zniszczenie. Są odporne na matowienie, utlenianie, rozwarstwianie i działanie warunków atmosferycznych. Posiadają znaczną odporność na stłuczenie. Są stosowane coraz częściej, w ciągu dróg lokalnych czy osiedlowych. Oferują szeroki kąt obserwowania w stosunku do swoich rozmiarów dzięki specjalnemu kształtowi sferycznemu. Często wnioskowanie o ich umieszczenie odbywa się za pośrednictwem mieszkańców, którzy chcą poprawy swojego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Lustra cechują się łatwym sposobem montażu i regulowania. Montowane są zazwyczaj za pomocą obejm na słupach metalowych.

Zarządy Dróg mogą montować lustra tylko w ciągu dróg powiatowych czy gminnych. Montowanie luster na prywatnym terenie leży w gestii właściciela terenu bądź drogi prywatnej. Montaż takiego lustra samodzielnie wymaga jednak aprobaty Policji oraz Starosty Powiatowego zarządzającego danym terenem. Niewątpliwie, warto zainwestować w takie lustro na swoim terenie w miejscach niebezpiecznych.