Układy stosowane w nowoczesnych urządzeniach elektrotechnicznych

 

Stosowane na potrzeby elektrotechniki transformatory muszą spełniać określone wymagania techniczne. Aby to było możliwe konieczne jest sporządzenie indywidualnej dokumentacji technicznej, która w szczegółowy sposób będzie określała parametry naszego transformatora. Transformatory specjalistyczne mogą być wykonywane w sposób jedno- lub wielonapięciowy.

Rodzaje układów w transformatorach elektrotechnicznych

nowoczesne transformatory do elektrotechniki Nietypowym przypadkiem są tzw. autotransformatory, których specyfika konstrukcyjna nie obejmuje konieczności dodatkowej separacji uzwojeń. W zależności od przeznaczenia możemy dokonać wielu zróżnicowanych podziałów transformatorów, m. in. ze względu na rodzaj obsługiwanego napięcia, ilość faz czy pod względem zastosowanego układu. Do specjalistycznych przeznaczeń urządzeń, jakimi są nowoczesne transformatory sieciowe możemy zaliczyć ich funkcje w branżach takich jak np. górnictwo, przemysł stoczniowy oraz transformatory konstruowane na potrzeby wojska. Wykonując projekt instalacji elektrycznej z zastosowaniem transformatora musimy dokładnie przeanalizować prawidłowy wybór układu połączeń, który może być uzależniony od takich czynników jak układ zasilający, moc urządzenia oraz poziom napięcia, aspektów odpowiedzialnych za niesymetrię obciążenia oraz względów ekonomicznych. Projektując transformator dla potrzeb elektrotechniki warto zwrócić uwagę na możliwość zmiany liczby poszczególnych faz. Dla urządzeń wielofazowych takich jak np. prostowniki konieczne jest dostosowanie działania układu trójfazowego do potrzeb odbiornika. Do podstawowych układów połączeń stosowanych w transformatorach wielofaozwych w połączeniu z energoelektronicznymi przekształtownikami możemy wyróżnić np. układ 3/6 faz nazywany też konstrukcją podwójnej gwiazdy, układ 3/12 faz, tzw. układ podwójnego trójkąta składający sięz 3/6 faz oraz układ widełkowy.

Pamiętajmy, że dla zaawansowanych rozwiązań technicznych możemy również stosować specjalne układy przeznaczone dla transformatorów o nietypowej budowie oraz właściwościach. Należą do nich m. in. Układ Scotta oraz układ Vv. Na pracę transformatora mogą wywierać wpływ różne czynniki, np. temperatura, wysokość powyżej 1000 m n.p.m. czy częstotliwość sieci.