Terapia w dyskalkulii

Dzieci uczą się liczyć już w przedszkolu, a czasem nawet rodzice w domu zachęcają maluchy do wykonywania prostych zadań matematycznych. Nie można dziecku zaszkodzić edukacją, więc warto próbować. Niektóre dzieci mają jednak z tym problemy.

Jak rozpoznać dyskalkulię?

dyskalkulia terapiaWiększość zaburzeń można rozpoznać i diagnozować już we wczesnym dzieciństwie. Konieczna jest tylko baczna obserwacja dziecka przez rodziców, opiekunów i nauczyciele. Nie można wszystkiego zrzucać na lenistwo, gdyż niektóre dzieci mają  zaburzenia matematyczne wynikające z nieprawidłowego rozwoju konkretnej części mózgu. Jeżeli u naszego dziecka zostanie zdiagnozowana dyskalkulia terapia powinna zostać zaczęta jak najszybciej, gdyż szybciej dziecko zrówna się z rozwojem ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Dyskalkulia polega na problemach w prostych działaniach arytmetycznych takich jak dodawanie, odejmowanie, dzielenie, czy mnożenie i nie wynikają one z braku wiedzy. Jest to choroba, którą ciężko rozpoznać, gdyż na pierwszy rzut oka, dziecko wydaje się być mało zdolne. Lecz zastanawiające jest to, że w innych dziecinach może być bardzo dobre. Liczenie i operowanie liczbami niezmiernie się przydaje w życiu, dlatego trzeba skutecznie dziecku pomóc. W ramach terapii prowadzone są zajęcia korekcyjno – wyrównawcze, na których dziecko uczy się poszukiwać nowych sposobów na rozwiązanie zadania. Ważne są techniki ich rozwiązywania, aby pobudzić mózg do pracy i wykorzystywać inne umiejętności. Istotna jest też praca rodzica z dzieckiem w domu/

Jak każde zaburzenie, dyskalkulię należy leczyć nie tylko w gabinecie, ale też w życiu codziennym. Najlepiej zachęcać dziecko do wykonywania działań matematycznych w codziennych czynnościach i wspólnie odrabiać zadania. Dyskalkulię można pokonać przy odpowiedniej pracy.