Roczne zapotrzebowanie na energię w nowoczesnych obiektach

Na rynku realizowanych jest coraz więcej inwestycji w nieruchomości różnego typu. Wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na obiekty, które są wykorzystywane zarówno przez osoby prywatne jak i również przedsiębiorców. W przepisach prawnych znajdują się zapisy precyzujące wymogi dla takich budynków na różnych płaszczyznach, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo osób jak i samą konstrukcję obiektu.

Charakterystyka energetyczna budynku

świadectwo charakterystyki energetycznejObecnie kluczem do poprawy stanu środowiska naturalnego jest ograniczenie zapotrzebowania na media wszelkiego typu oraz stosowanie alternatywnych źródeł ich wytwarzania. Nowe budynki często posiadają świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na ich temat. W świadectwie znaleźć można między innymi dane odnośnie lokalizacji obiektu oraz jego zapotrzebowania na energię. Jest ono przedstawione w przystępnej formie graficznej, gdzie zaznaczony jest poziom zarówno samego budynku jak i również wymagany przez obowiązujące normy. Dzięki temu w łatwy sposób można określić czy dany budynek spełnia wymagania oraz na jakim poziomie się znajduje. Warto wspomnieć, że w bilansie pod uwagę jest brana energia generowana przez odnawialne źródła energii. Jeśli instalacje tego typu znajdują się na terenie obiektu moc z nich pozyskaną można odjąć od zapotrzebowania rocznego.

Dokument tego typu może być wystawiony jedynie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz co najważniejsze doświadczenie. Przed wystawieniem świadectwa przeprowadzany jest przeważnie audyt, który ma za zadanie weryfikację stanu rzeczywistego z założeniami projektowymi. Wynikiem przeprowadzonych działań jest wystawienie dokumentu, w którym będzie zawarte podsumowanie, wyniki oraz metodyka przeprowadzonych czynności. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest obniżenie zapotrzebowania na media w budynkach.