Profesjonalne USG naczyń krwionośnych

Miażdżyca to choroba przewlekła, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzkiego organizmu. Polega ona na tym, że w naczyniach krwionośnych, zwłaszcza w tętnicach, odkładają się złogi złego cholesterolu LDL. LDL czyli low density lipoproteins są znacznie mniej pożądane w naszym ciele w przeciwieństwie do dobrego cholesterolu HDL. Jeśli LDL jest za dużo, płytka miażdżycowa gromadzi się w naczyniach i powoli je zatyka.

Drożność naczyń a USG kończyn

usg kończyn dolnych krakówTo z kolei doprowadzić może do poważnych problemów. Następstwami miażdżycy mogą być np. zawały serca oraz udary niedokrwienne mózgu. Naczynia wieńcowe oplatają serce. Jeśli jedno z naczyń zostanie zatkane, do mięśnia sercowego (jego fragmentu) nie dopłynie krew z tlenem i składnikami odżywczymi. Taki stan nazywamy zawałem mięśnia sercowego. Jednak płytka miażdżycowa odkłada się też w innych naczyniach np. w tętnicach kończyn dolnych. Aby sprawdzić, czy naczynia funkcjonują prawidłowo i są czyste, należy wykonać usg kończyn dolnych kraków – takie badania wykonują kardiolodzy, angiolodzy czy specjaliści diagnostyki obrazowej. Wykonają oni odpowiednie pomiary średnicy naczyń krwionośnych i ewentualną grubość płytki miażdżycowej. Jeśli okaże się, że kończyna jest niedotleniona przez miażdżycę, która dotyka konkretnego naczynia krwionośnego, konieczne może okazać się stentowanie. Naczynie krwionośne jest czyszczone, a do jego środka wkładany jest stent, który zwiększa średnicę naczynia.

Dzięki temu krew może płynąć do dalszej części kończyny. Jeżeli z kolei naczynie jest całkowicie zatkane i nie ma możliwości wprowadzenia stentu, to w takiej sytuacji konieczne może okazać się wykonanie by-passów. Są to sztucznie wykonane drogi przepływu krwi, które omijają naczynie zatkane płytką miażdżycową. Można to stwierdzić, wykonując profesjonalne USG kończyn.