Łączniki sprężyste rozciągane w trakcie pracy

Jednym z rodzajów energii potencjalnej jest energia sprężystości. W celu rozciągnięcia sprężyny trzeba wykonać pracę, z kolei sprężyna kurcząc się będzie tę pracę oddawać. Tak więc w rozciągniętej sprężynie jest zgromadzona energia sprężystości równoważna pracy użytej do jej rozciągania, zaś uwolnienie tej energii pozwala na odzyskanie włożonej poprzednio pracy.

Mechaniczne zaczepy kumulujące energię sprężystości

sprężyny naciągoweEnergia sprężystości zgromadzona w rozciągniętej sprężynie zależy od wielkości rozciągnięcia, czyli przesunięcia sprężyny i stałej sprężystości sprężyny, czyli wielkości określającej jak dużej siły potrzeba, aby rozciągnąć sprężynę. Elementami mechanicznymi pracującymi według przedstawionej charakterystyki są sprężyny naciągowe, które w czasie swojej pracy są tylko rozciągane. Obok sprężyn naciskowych stanowią one najszerzej stosowaną grupę sprężyn. Kolejną cechą tych sprężyn jest fakt, że sprężyny naciągowe, jako jedyne posiadają tak zwane naprężenie wstępne, które można określić jako siłę kumulowaną w sprężynie i jaką należy przyłożyć, aby rozciągnąć sprężynę ze stanu spoczynku. Wszystkie zwoje w tego tupu sprężynach są czynne, a na końcach znajdują się zaczepy umożliwiające montaż sprężyny. Zaczepy kształtuje się poprzez odgięcie zewnętrznych zwojów sprężyny. Przy montażu należy tylko ustalić rodzaj zaczepów oraz położenie oczek, jakie powinna posiadać wybrana sprężyna. Wśród zaczepów wyróżniamy zaczep niemiecki, angielski, hakowy i obrotowy, a oczka dzielą się na typ krzyżowy, układ C i układ S.

Podsumowując, sprężyny naciągowe charakteryzują się nieskomplikowanym montażem. Mają szerokie zastosowanie między innymi w wersalkach, zabawkach, bramach garażowych, huśtawkach ogrodowych oraz w wielu innych gałęziach przemysłu. Sprężyny tego typu najczęściej wykonane są z napięciem wstępnym, co pozwala na skrócenie długości sprężyny przy obciążeniu roboczym.