Jak właściwie przeprowadzić audyt wewnętrzny?

Wprowadzenie wymagań RODO w przedsiębiorstwie to nie lada wyzwanie. Trzeba przeanalizować wiele procesów, zaplanować zmiany i skutecznie je wdrożyć. Aby mieć pewność, iż przeprowadzone wdrożenie było skuteczne, firma musi jeszcze przejść szereg kontroli i audytów zewnętrznych. Aby uchronić się przed ewentualnymi niezgodnościami, nierzadko w przedsiębiorstwach przeprowadzane są audyty wewnętrzne, które mają wcześniej wskazać odchylenia od właściwego działania systemu.

Właściwe przeprowadzenie audytów RODO

audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacjiAby audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji był przeprowadzony skutecznie i rzetelnie musi spełniać kilka wymagań. Przede wszystkim audyt musi być niezależnym zebraniem dowodów potwierdzających zgodność działania systemu z określonymi wymaganiami. Tym samym osoby, które przeprowadzają audyt nie mogą kontrolować swojej pracy. Tylko taki audyt będzie obiektywny. Muszą być one również specjalistami w tej dziedzinie – tym samym należy wysłać je na odpowiednie szkolenia. Audytor z potwierdzonymi kwalifikacjami może wówczas przystąpić do szczegółowego zaplanowania audytu – wyznaczyć termin i czas przeprowadzenie audytu oraz przygotować listę pytań audytowych. Kierując się pytaniami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych może weryfikować działanie procedur i instrukcji wewnętrznych, które wskazują postępowanie z danymi wrażliwymi. Ważne jest, aby audytor sprawdził zapisy dotyczące przeprowadzanych czynności. To bowiem one stanowią dowody audytowe.

Właściwe wdrożenie RODO w firmie to nie lada wyzwanie. Gdy firma ma już ten etap ze sobą, musi ona nadzorować właściwą ochronę i przetwarzanie danych osobowych. Do tego posłużą przeprowadzane wewnątrz przedsiębiorstwa audyty wewnętrzne, które mają za zadanie wykryć niezgodności związane z prowadzeniem procesów związanych z danymi wrażliwymi.