Jak walczyć o zadośćuczynienie?

 

Kiedy czytamy w gazetach o przyznaniu bardzo wysokiego zadośćuczynienia to najczęściej mamy do czynienia ze świadczeniami, które zostały przyznane decyzją sądu. Niestety bardzo często ubezpieczyciel sprawcy zaniża odszkodowanie, które powinno zostać wypłacone. Żeby skierować sprawę na drogę sądową musimy to zrobić w ciągu 3 lat od dnia zdarzenia, ponieważ później roszczenia przedawniają się.

Jak wylicza się kwotę zadośćuczynienia?

zadośćuczynienie za wypadekKwota zadośćuczynienia powinna być tak wysoka, aby zrekompensować wszystkie poniesione straty przez poszkodowanego. Nie jest ona wyliczana na podstawie jednolitych przyjętych algorytmów. Żeby uzyskać wysokie zadośćuczynienie za wypadek powinniśmy szczegółowo uzasadnić roszczenie, które dotyczy zgłoszonej szkody. Im lepiej opiszemy wszystkie straty, jakie zostały spowodowane w chwili wypadku to tym większe jest prawdopodobieństwo, że dostaniemy odpowiednie zadośćuczynienie jakiego żądamy.  Zadośćuczynienie powinno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, czyli wszystkie spowodowane cierpienia fizyczne, a także ból i inne dolegliwości. Możemy również zgłosić cierpienie psychiczne polegające na trudnych przeżyciach związanych z samym wypadkiem. Największe zadośćuczynienie otrzymamy za uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia, które jest trwałe i nieodwracalne.

Żeby określić dobrą kwotę zadośćuczynienia potrzebujemy ustalić stopień doznanych obrażeń w wypadku. Ubezpieczyciel powinien też wziąć pod uwagę wiek poszkodowanego oraz miejsce zamieszkania i zawód. Dla profesjonalnego pianisty utrata palca będzie większym nieszczęściem niż dla zwykłego przeciętnego człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby udowodnić przed sądem, że wypadek pozbawił poszkodowanego możliwości wykonywania zawodu i jedynej pracy.