Działanie systemów elektrolizy

Elektroliza to zmiana struktury chemicznej określonej substancji pod wpływem napięcia elektrycznego, które się do niej przykłada. Najczęściej następuje wówczas reakcja analizy oraz ma miejsce dysocjacja elektrolityczna w kierunku elektrod. W technologii bardzo często wykorzystuje się elektrolizę do rozkładu i produkcji różnego rodzaju związków chemicznych.

Zastosowanie systemów elektrolizy

systemy elektrolizy chloruElektrolizą nazywamy wymuszony rozpad substancji na kationy i aniony, dlatego elektrolizie mogą ulegać tylko substancje zdolne do jonizacji, np. kwasy, zasady i sole. Zawsze przyciągają się ładunki różnoimienne. W takim wypadku kationy wędrują do katody, ponieważ ma ona ładunek ujemny, a aniony wędrują do anody, ponieważ ma ona ładunek dodatni. Elektroliza polega na rozpadzie, jednak jest wykorzystywana również do syntetyzowania rozmaitych związków chemicznych, takich jak wodorotlenek sodu, chloran potasu, czy do produkcji gazów takich jak wodór, tlen czy chlor. Systemy elektrolizy chloru polegają na wydzieleniu z substancji anionów chloru w taki sposób aby były odizolowane od kationów. Chlor jest toksyczny dla drobnoustrojów chorobotwórczych, stąd potrzeba jego otrzymywania. Elektroliza jest istotna kiedy potrzebujemy konkretnej substancji, a jedyne co możliwe to wydzielić ją z innej substancji. Jest to skuteczny i szybki sposób na doprowadzenie do dysocjacji elektrolitycznej.

Elektroliza to zmiana struktury substancji pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego. Następuje proces dysocjacji, a jony, zgodnie z prawami fizykochemicznymi dążą do przeciwnych ładunków. Dlatego też dodatnio naładowane kationy zmierzają ku katodzie, która ma ładunek ujemny. Elektroliza wykorzystywana jest do rozkładu, ale także syntezy różnorodnych związków chemicznych.