Charakterystyka zawodu adwokata

Zawód adwokata polega na udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym. Adwokat wykorzystując swoje wiedzę prawniczą i uprawnienia zawodowe może reprezentować klienta przed sądem, czy też urzędem lub udzielić mu fachowej porady prawnej. Każdy adwokat prowadzi swoją kancelarię, w której przyjmuje strony i prowadzi akta ich sprawy. Kancelarie adwokackie są na ogół działalnościami jednoosobowymi.

Kancelarie adwokackie w Polsce

adwokat lubinW Polsce w każdym mieście działa kilka lub kilkanaście kancelarii adwokackich. Wynika to z zapotrzebowania na dostępność usług prawnych dla obywateli. Popyt na tego typu usługi rośnie i nawet małe miasteczka posiadają bardzo dużo specjalistów z zakresu prawa. Najprostszym sposobem, aby to zweryfikować jest wpisanie danej frazy w wyszukiwarkę internetową. Przykładowo wpisując hasło adwokat Lubin naszym oczom ukaże się mnóstwo kancelarii działających w tym mieście. Oprócz adresów i numerów telefonów jesteśmy w stanie zweryfikować opinie klientów o kancelarii. Większość działających kancelarii adwokackich należy do bardzo małych. Pracuje w niej zazwyczaj jeden lub dwóch adwokatów. Z tego powodu możemy liczyć na indywidualne ocenienie naszego problemu prawnego. Adwokat dokona także indywidualnej wyceny stawki naszego problemu. W zależności, czy jego praca będzie polegała na udzieleniu jednorazowej porady prawnej, czy też konieczności udziału w rozprawie sądowej, a co za tym idzie sporządzeniu pism procesowych.

Z tego też powodu każda sprawa wymaga indywidualnego omówienia. W tym celu warto jest przygotować wszelkie posiadane przez nas dokumenty. Dodatkowo konieczne jest przedstawienie naszych oczekiwań odnośnie rozwiązania problemu. Ponadto adwokat przedstawi możliwe scenariusze, które mogą wydarzyć się w naszej sprawie.