Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Instalacje wpływające na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi powinny być utrzymane w idealnym stanie technicznym. Wpływa to na niezawodność ich funkcjonowania w warunkach wystąpienia zagrożenia. Oprócz instalacji, które zapewniają bieżący dostęp do mediów takich jak chociażby instalacja elektryczna, gazowa czy wentylacja istnieją również inne instalacje, które zapewniają bezpieczeństwo.

Sprawna instalacja przeciwpożarowa poprawia bezpieczeństwo

profesjonalny serwis instalacji przeciwpożarowychJednym z najczęściej występujących zagrożeń jest zagrożenie pożarowe. Otwarty ogień potrafi spowodować spore straty materialne oraz powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w danym budynku. Właśnie dlatego projektowane są instalacje, które mają w jak najkrótszym czasie wykryć ewentualny pożar oraz rozpocząć ograniczanie jego skutków. Informacja o wykryciu zagrożenia jest przesyłana automatycznie do straży pożarnej, a przed jej przyjazdem następuje ewakuacja oraz wysterowanie urządzeń zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Właśnie te urządzenia, które składają się na instalację przeciwpożarową powinny być w stu procentach sprawne. W tym celu przeprowadzany jest cyklicznie profesjonalny serwis instalacji przeciwpożarowych, który ma na celu sprawdzenie poprawności działania instalacji oraz eliminację potencjalnych problemów i uszkodzeń. Przegląd instalacji przeciwpożarowej powinien być dokonywany zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcami czy strażą pożarną.

Dodatkowe wytyczne można znaleźć w dokumentacji urządzeń zainstalowanych na obiekcie. Producenci urządzeń bardzo często mają własne zalecenia co do serwisu i konserwacji urządzeń przez nich oferowanych. Wszystkie te informacje pochodzące z wyżej wymienionych źródeł powinny zostać poddane analizie podczas tworzenia harmonogramu przeglądów i serwisu instalacji.